Senteradministrasjon

Beskrivelse Navn Telefonnummer E-post
Vaktmester Ragnar Rosenlund 97 12 36 30
Senterkontor 32 78 26 07 post@amotsenteret.no
Gårdeier Jon Hovland 90 12 59 37 aa-mat@online.no

Send oss en mail!